CENTRALNY SYSTEM MYCIA

Centralny system mycia umożliwia sprawne i efektywne czyszczenie i dezynfekcje budynku inwentarskiego bez konieczności użycia mobilnych urządzeń myjących i ich każdorazowego uruchamiania w różnych miejscach w budynku. System działa w oparciu o wysokociśnieniowy agregat pompowy i instalacje zbudowaną na wysokociśnieniowych wężach w zespole budynków, zestawie szybko złączy oraz profesjonalnych akcesoriów myjących.

  • YouTube Social  Icon